Projektid

2021/2022 õppeaasta

"Maitsetaimedega sõbraks"- Räpina Aianduskooli taimeprojekt, mille käigus kasvatame ja paljundame sidrunmelissi ja piparmündi taimi. 

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete  toetus PRIALT. Kutsume külla Eesti Piimandusmuuseumi, osaleme Kurgjal õppeprogrammis "Eesti toidu aastaring talus" ning vaatame piima tootmist Varudi mõisa piimafarmis.

Elurikkuse tutvustamine Rakvere Rohuaia Lasteaia lastele, Elistvere külastuskeskuse õppeprogramm "Mõned suurest loomariigist". Osalesid kuukiired ja pihlamarjad. Õpiti tundma Eesti metsade loomi, nende elupaiku, eluviisi ja tähtsust looduses. Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus KIK.

"Praktiline haridustehnoloogia distantsilt" -lasteaiaõpetajate koolituskursus koos Kungla lasteaia õpetajatega. Rahastab HARNO

Jätkuvad projektid DigiKid (Erasmus+) ja "Digitehnoloogia lasteaias" (Nordplus Juunior 2020)

2020/2021 õppeaasta 

DIGIKID (Erasmus+)  https://www.rla.edu.ee/index.php/teated/15-teated-lasteaed/587-projekt-digikid     

Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus PRIAlt - SA Eesti Piimandusmuuseumi programm "Või töötuba", OÜ Teadlik Valik "Uute toiduainete ja maitsete avastamine erinevate meeltega", õppereisid Hõbeda kitsefarmi, Voore mõisa ja C.R Jakobsoni Talumuuseumisse "Eesti toidu aastaring talus", tervisliku toidu töötoad Rakvere Loovuskeskuses.

 Elurikkuse tutvustamine Rakvere Rohuaia Lasteaia lastele, Elistvere külastuskekuse õppeprogramm "Mõned suurest loomariigist". Osalesid päevakoerad, päikesejänkud ja naerupallid. Õpiti tundma Eesti metsade loomi, nende elupaiku, eluviisi ja tähtsust looduses. Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus KIK.

"Puud lasteaia õuealal" Osalevad kuukiired ja pihlamarjad. Projekti rahastab KIK. Tegutseme nii, et projekti lõppedes teavad lapsed lasteaia õuealal kasvavate puude nimetusi, teavad, kuidas puud on seotud inimeste igapäevase eluga ja oskavad märgata puude muutumist erinevatel aastaaegadel. On olemas veebileht ja mahalangenud puulehtedest osatakse teha kompostmulda.

Digitehnoloogia lasteaias. Koostöö Rootsi Silverpoppeli lasteaiaga. Rahastaja Nordplus Junior 2020. Seitse Rohuaia lasteaia õpetajat lähevad tutvuma Rootsi lasteaia digiõppe võimalustega ja seitse Rootsi lasteaiaõpetajat tulevad Rakveresse lasteaia robootikaga tutvuma.

STEAM valdkonna õppemeetodite rakendamise innovatsioonilabor. Koolitusel osalevad Rakvere lasteaedade õpetajad. Rohuaia lasteaiast 13 õpetajat. Eesmärk on kujundada kõikide lasteaia vanuserühmade õpetajate valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute STEAM valdkonna õppemeetodite rakendamiseks ning hariduslike erivajadustega laste arengu toetamiseks. Koolitust rahastab SA Innove

 

2019/2020 õppeaasta

Kaaasnevate haridusmeetmete raames toetab PRIA Rohuaia lasteaia iga rühma peenrakasti rajamist ja hooldamist (mulla ost), tervisliku toidu töötoa läbiviimist ning ettevõtete Alutaguse juust ja Hõbeda kitsefarm külastamist.

Taimeprojekt "Sõprusetera" (Räpina Aianduskooli algatus) katsetatakse aedherne kahe erineva sordi ja lillherne kasvatamist. Jälgitakse taimede kasvu ja arengut ning kogutakse andmeid. Osalevad kõik rühmad 

Projektipõhine tööviis Rakvere Rohuaia lasteaias, töötajate koolitus https://www.rla.edu.ee/index.php/teated/15-teated-lasteaed/559-projektipohine-toeoeviis-lasteaias 

 Elurikkuse tutvustamine Rakvere Rohuaia Lasteaia lastele, Elistvere külastuskekuse õppeprogramm "Mõned suurest loomariigist". Osalesid hiiretipsud, pääsusilmad ja õnneseened. Õpiti tundma Eesti metsade loomi, nende elupaiku, eluviisi ja tähtsust looduses. Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus KIK.

Jäätmetekke vähendamine ja taaskasutus Rakvere Rohuaia lasteaias. KIK rahastatud projekti käigus osteti biojäätmete väärindamiseks vihmaussikomposter ja trummelkomposter.

Suur Taimejaht (vt allpool) Sel õppeaastal osalevad naerupallid, päevakoerad ja õnneseened

Erasmus+ projekt "HOBś adventure- Hands of biodiversity" jätkub. Toataimede veebileht: https://sites.google.com/rla.edu.ee/toataimed-rohuaias/avaleht 

Kõnearendus sobitusrühmas- õpetajate koolitus.  https://www.rla.edu.ee/index.php/teated/15-teated-lasteaed/551-laste-kone-arendamise-koolitus-opetajatele  

kkk

kik                                                            

Projektid 2017/2018 ja 2018/2019 õppeaastal:   https://drive.google.com/file/d/1hLhTPHfvxRdLTZxqO--C3CZBzzufH8b0/view?usp=sharing 

PROJEKTID 2012/2013- 2016/2017. õppeaastal