Hoolekogu

HOOLEKOGU LIIKMED 2022/2023 õppeaastal

 

Elen Bikejev – lastevanemate esindaja

Helen Lehtmaa - lastevanemate esindaja

Kelly Konetski-Ramul - lastevanemate esindaja

Kerli Kängsepp - lastevanemate esindaja

Kristlin Amor - lastevanemate esindaja

Liisa Kens - lastevanemate esindaja

Liisi Lillemets - lastevanemate esindaja

Piret Altpere - lastevanemate esindaja

Rainer Amor - lastevanemate esindaja

Renate Aros - lastevanemate esindaja

Sirli Kapper - lastevanemate esindaja

Mirjam Hõbemägi – õpetajate esindaja

Jane Palu – Rakvere linnavalitsuse esindaja

 

Alus: Rakvere linnavalitsuse 26. septembri 2022.a korraldus nr 572 "Rakvere Rohuaia lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine 2022/2023. õppeaastaks".