Arengukava

 

Kinnitatud Rakvere linnavalitsuse 8. jaanuari 2018.a korraldusega nr 21

Arengukava 2018-2021  LOE SIIT      

DOKUMENDIREGISTER 

https://ekis.ee/?page=pub_startup&tid=-1&desktop=10016&u=20100712205131