Meie kalender

Aprill 2021
E T K N R L P
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

- -  -EL Sotsiaalfond

Meeskonnakoolitus- projektipõhine tööviis lasteaias

 

Projektipõhine lähenemisviis õppimisele ja õpetamisele toob rühmaruumi mitmeid eeliseid ja esindab nüüdisaegse õpikäsituse parimaid tavasid. See on sobivaks töövahendiks uueneva õppekava rakendumisel. 

SA Innove ja Euroopa Sotsiaalfond toetavad Rakvere Rohuaia lasteaia projekti „Projektipõhine tööviis Rakvere Rohuaia lasteaias“ 3900 euroga. Projekti raames toimub kaks koolituspäeva õpetajatele ja õpetaja abidele. Koolitajaks on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus, Jaana Koger ja Evelin Sarapuu.

Projekti eesmärk on

·         õppiva organisatsiooni kujundamine, s.t töötaja meisterlikkuse toetamine (pidev õppimine; turvalisus uute asjade katsetamisel ja riskide võtmisel ning vastastikuse tunnustamise kultuur), metoodilise pagasi rikkus ja kasvatusoskused;

·         luua organisatsioonikultuur, mis lähtub iga lapse individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavast õpikäsitusest

Oodatavad tulemused:

·         rühma meeskonnad (õpetaja ja õpetajat abistavad töötajad) on saanud ühise õpikogemuse, mille käigus on paranenud omavaheline koostöö ja rollijaotus;

·         koos õppides õpitakse üksteist paremini tundma ja usaldama;

·         õppijad on tutvunud projektipõhise õppe eripärade ja rakendamise võimalustega; teadvustavad õpiruumi ja kogukonna olulisust pedagoogilistes protsessides; teadvustavad õppimise nähtavaks tegemise rolli õppimises.

Koolituspäevad on reedel, 20. novembril ja esmaspäeval, 23.novembril 2020.a. Kõik töötajad osalevad ühel koolituspäeval meeskonnana ja teisel õppepäeval hoiavad oma ja naaberrühma lapsi.