Üldinfo

Rakvere Rohuaia Lasteaed (kuni 31.08.2013.a Rakvere Linna Algkool) asub Rakveres Kukeküla linnaosas Posti tn 29.

 

Pärast hoone renoveerimist liginullenergiahooneks (2013-2015) tegutseme 11- rühmalise lasteaiana.

 

Meie põhitegevus on 2-7-aastaste laste hoidmine ja alushariduse omandamise võimaldamine.

Lasteaia töökad ja sõbralikud õpetajad tunnevad hästi koolieelset pedagoogikat ja psühholoogiat, nad väärtustavad lapse igakülgset arengut, tervist ja keskkonnahoidliku eluviisi. Rühmades kasutatakse lapsekeskset Hea Alguse metoodikat.

 

Loome võimalusi huvitavateks lasteaiapäevadeks ja valmistame lapsi ette edukaks kooliteeks. Põnevate projektide elluviimiseks oleme leidnud rahastajad (Keskkonnainvesteeringute Keskus KIK, Kultuurkapital KULKA, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed MEIS, Rahvakultuurikeskus, Nordic- Baltic Mobility jm). Vahvad iga-aastased sündmused on olnud lasteaiaõpetajate varjuteater ja kõikide rühmade laste esinemised teatrikuul.

 

Paljudel rühmadel on oma ajaveeb (blogi), mille kaudu saavad vanemad mitmekesisema ülevaate oma lapse päevast. Täname vanemaid suurepärase koostöö eest! 

Meie VISIOON aastaks 2017:

Rohuaia lasteaed on tervislik, turvaline ja kaasaegne arengukeskkond lasteaialastele, parim töökoht töötajatele ja usaldusväärne partner lastevanematele. Meil on suurepärased võimalused keskkonnahoidliku eluviisi kujunemiseks. Lasteaed on laste jaoks! Siin on kõigil hea olla!

 

Meie MISSIOON on luua võimalused laste mitmekülgseks ja järjepidevaks arenguks. Koos vanematega loome keskkonna elurõõmsate, ennastusaldavate ja uudishimulike, avatud ja tahtejõuliste inimeste kasvamiseks.